Συμμετοχή του σχολείου μας στο μαθηματικό διαγωνισμό «Ο Θαλής»

Το Σάββατο 5/11/2023 το σχολείο μας πήρε μέρος στον διαγωνισμό της  Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Ο Θαλής» με μαθητές και μαθήτριες από  τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη.